» » » Автоматизована система керування сушіння зерна в потоці

Автоматизована система керування сушіння зерна в потоці

01.09.2009

Понад 50% урожаю основних зернових культур мають підвищену збиральну вологість і потребують сушіння. Тільки після того, як зі свіжозбираної зернової маси буде видалена вся надлишкова волога та зерно доведено до сухого стану, можна розраховувати на його тривале зберігання.

Сушіння зерна — це складний, безперервний і енергоємний процес. Перевищення допустимої температури нагріву зерна викликає коагуляцію білка, втрату життєвих функцій насіння та здатності його до проростання, зниження кількості та якості клейковини. Крім того, на об'єктах зберігання зерна (зерносховищах, елеваторах, силосах) кількість виконавчих механізмів та контрольованих параметрів неухильно зростає, і оператор вже не в змозі самостійно керувати технологічними процесами навантаження, вивантаження, обробки, сушіння та зберігання зерна. У зв'язку з цим гостро постає питання комплексної автоматизації об'єктів переробки та зберігання зерна як єдиний шлях підвищення якості зерна, економії енергії, зменшення впливу людського фактора, підвищення прибутковості підприємства.

ДП «СВ Альтера Черкаси» тривалий час спеціалізується на розробці та впровадженні автоматизованих систем керування на базі сучасних засобів автоматизації у різних галузях народного господарства. Силами наших фахівців на підприємстві ДП Теувес Холдинг «Тегра Україна ЛТД» м. Гайсин (Вінницька обл.), було розроблено та впроваджено автоматизовану систему керування (АСК) технологічним процесом сушіння зерна в потоці.

Призначення АСК

Система керування призначена для контролю та регулювання технологічного процесу сушіння зерна в потоці.

Система забезпечує:

 1. контроль технологічного процесу сушіння зерна;
 2. регулювання технологічних параметрів (температура, подача, витрата);
 3. контроль та аналіз заданих режимів роботи (автоматичний, ручний);
 4. відображення та реєстрація інформації;
 5. складання звітів та зведень;
 6. ведення архіву;
 7. зв'язок з іншими системами.

Структура АСК

Система керування складається з програмовного логічного контролера (ПЛК) серії VIPA Speed7, керованого перетворювача Lenze ETMD, станції оператора (промисловий комп'ютер) та місцевих пультів керування. Зв'язок станції оператора та ПЛК здійснюється за допомогою INDUSTRIAL ETHERNET. ПЛК забезпечує контроль стану виконавчих механізмів ділянки подачі зерна з бункерів, контроль аварійного та робочих рівнів у бункерах, обробку аналогових сигналів від пристроїв вимірювання температури, регулювання витрати газу. Місцеві пульти керування дозволяють оператору ділянки здійснювати контроль та оперативне керування механізмами, в безпосередній близькості від них.

Система візуалізації процесу реалізована за допомогою SCADA Trace mode 6.06 та дозволяє здійснювати:

 1. перемикання режимів роботи (автоматичний/ручний);
 2. введення технологічних параметрів, таких як швидкість подачі зерна у сушарку, режим вивантаження, температурні параметри тощо;
 3. регулювання витрати газу двома методами:
 4. регулювання функцією PID за температурою;
 5. регулювання за допомогою явно вказаних значень;
 6. перегляд історії зміни температури, витрат газу на відповідних графіках.

Результати та ефект впровадження

В результаті впровадження АСК було здійснено перехід від ручного до автоматизованого керування сушіння зерна в потоці та досягнуто наступних результатів:

 • експлуатаційний та керівний персонал забезпечений оперативною інформацією в масштабі реального часу про хід та стан технологічного процесу та його параметри;
 • оптимізація режиму роботи обладнання;
 • дистанційне керування технологічним обладнанням;
 • підвищення надійності роботи основного обладнання;
 • підвищення економічності роботи основного обладнання;
 • підвищення продуктивності та покращення умов роботи;
 • контроль температури під час сушіння зерна;
 • контроль витрати газу;
 • контроль за положенням виконавчих механізмів;
 • збір та первинна обробка вхідної інформації;
 • зниження впливу людського фактора; покращення якості зерна.

ДЕТАЛЬНІШУ ІНФОРМАЦІЮ ВИ МОЖЕТЕ УТОЧНИТИ ЗА ТЕЛ. (0472) 63-96-45, 63-55-23, 56-94-37 АБО ВІДПРАВИТИ ЗАПИТ НА ПОШТУ CHERKASSY@SVALTERA.UA


Інформація про представництво: СВ АЛЬТЕРА - Черкаси