» » » Контроль та керування енергопостачанням підстанції

Контроль та керування енергопостачанням підстанції

01.02.2014

Інтегратор: ТОВ НВП «Укренергоналадкавимірювання»

кінець 2013 – початок 2014

Впроваджено систему, призначену для технологічного моніторингу та оперативного керування процесами розподілу та споживання електричної енергії в електричній мережі ПС 6 кВ «ГР-1» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

image

Об'єктом автоматизації є РП-6 кВ виробництва Schneider Electric з двома секціями шин, що містять у собі:

 • Вісім комплектно-розподільних осередків DMV-A, 1 DMV-D, осередок типу СМ (з трансформатором напруги), осередок типу ТМ (з трансформатором власних потреб) та осередок типу ІМО з секційним роз'єднувачем на I с.ш.;
 • Сім комплектно-розподільних осередків DMV-A, осередок типу СМ (з трансформатором напруги), осередок типу ТМ (з трансформатором власних потреб) на II с.ш.

В якості системи диспетчеризації використано SCADA zenon базової комплектації, на основі якої реалізовано класичну клієнт-серверну структуру. Обмін даними з РЗА Sepam S40 здійснюється за протоколом Modbus TCP\IP.

image

Технічні та програмні засоби АСКОЕ забезпечують виконання наступних основних функцій:

 1. Збір поточної інформації (ТВ, ТЗ) з пристроїв Sepam S40 ПС 6 кВ «ГР-1».
 2. Зберігання прийнятої інформації на жорстких дисках. Глибина архіву – один рік.
 3. Виконання телекерування (ТУ) комутаційним обладнанням (вимикачами) ПС 6 кВ «ГР-1».
 4. Графічне представлення електричних схем з відображенням параметрів активного режиму диспетчерськими найменуваннями та забезпеченням можливості зміни оператором кількості одночасного відображуваних параметрів.
 5. Створення технологічних інформаційних архівів для ідентифікації та локалізації аварійних ситуацій.
 6. Реєстрація подій, пов'язаних із режимами роботи ПС 6 кВ «ГР-1» та діями оперативного персоналу.
 7. Реєстрація та аналіз доаварійних, аварійних та післяаварійних режимів.
 8. Видача аварійних сигналів, сигналів про зміну положень комутаційного обладнання.
 9. Формування диспетчерських журналів, звітів на основі оперативної та архівної інформації.
 10. Виведення на екран та друк інформації у вигляді мнемосхем, фрагментів схем, графіків, гістограм, осцилограм, таблиць та текстів.
 11. Відображення на АРМ диспетчера ПС 154/6 кВ «КРЗ-17» значень електричних параметрів, а також інформації про конфігурацію електричної мережі та стан комутаційного обладнання ПС 6 кВ «ГР-1».

Фото дисплейних мнемосхем (клікабельно)

image image
Головна електрична схема ГР-1 Активація операції комутації шинного роз'єднувача
image image
Журнал тривог Журнал реєстрації дій оператора та системних подій
Інформація про представництво: СВ АЛЬТЕРА - Кривий Ріг