» » » Система контролю та оповіщення Дніпродзержинського заводу виготовлення будівельних сумішей

Система контролю та оповіщення Дніпродзержинського заводу виготовлення будівельних сумішей

16.06.2014

Це рішення було впроваджене спеціалістами компанії СВ АЛЬТЕРА Дніпро на базі програмовних логічних контролерів VIPA та HMI/SCADA системи zenon .

На розроблену систему покладені функції керування запуском/зупинкj. технологічного процесу виробництва, відпрацювання різноманітних алгоритмів при виникненні аварійних ситуацій, а також оповіщення оператора про них.

Керування обладнанням представляє собою алгоритм, який задається технологом, в залежності від продукції, на яку налаштована в даний момент лінія. В систему інтегровано механізм блокувань для попередження запуску обладнання при виникненні умов, що унеможливлюють його коректну роботу. За тим же принципом організована система відпрацювання аварійних ситуацій.


Інтерфейс системи керування

Головна мнемосхема представляє собою загальний вид технологічного обладнання та зв’язки між ними. Також сюди виведені елементи вибору алгоритму роботи і індикація поточного етапу виконання процесу.

image

Система має автоматичний та ручний режим роботи з можливістю перемикання між ними в будь який момент за допомогою зовнішнього тумблера.

Для ручного керування процесом виробництва передбачені мнемосхеми детального представлення окремих дільниць лінії.

image

image

Розробниками створено спеціальний екран формування технологом алгоритму керування процесом. Згідно із отриманим завданням, організовується маршрут проходження сировини та задаються пропорції компонентів виготовлення суміші.

image

Перед запуском лінії та по закінченню виконання закладеного алгоритму здійснюється подача світлозвукового сигналу оповіщення персоналу, що знаходиться на виробничій лінії.

Для контролю дій оператора та виходу параметрів за критично допустимі межі в системі присутні екрани хронології подій та тривог. Оповіщення оператора здійснюється не тільки при виникненні аварійної ситуації але й у випадку втрати зв’язку з контролером. В базі даних реєструється час появи тривоги, причина та її опис. Також в журнал заноситься інформація про запуск / зупинку обладнання, що здійснювались оператором в ручному режимі.

image

image

При виникненні аварійної ситуації на дисплей виводиться збільшена мнемосхема дільниці, на якій оператор миттєво бачить несправність і відбувається подача світлозвукового сигналу.

В результаті впровадження системи диспетчерського контролю вдалося досягти підвищення рівня безпеки виробництва, забезпечити можливість збору статистики по обладнанню та оптимізувати роботу дільниць заводу.

В процесі реалізації системи було використано таке обладнання:

  1. ПЛК VIPA 300S
  2. HMI/SCADA система zenon
  3. Колодки і електромагнітні реле Relpol
  4. Клемна продукція Wieland
  5. Кнопки і перемикачі Lovato
Інформація про представництво: СВ АЛЬТЕРА - Дніпро