» » » » Контактори (в т.ч. магнітні пускачі)

Контактори (в т.ч. магнітні пускачі)

Контактор — електромагнітний електричний апарат, призначений для частих увімкнень та вимкнень (до 3600 перемикань на годину) електричних силових кіл постійного та змінного струму. Широко застосовується для дистанційного керування електричними машинами та апаратами в установках постійного та змінного струму при напругах до 690 В та силі струму до 1600 А.
Категорії застосування контакторів відповідно до Міжнародної електротехнічної комісії (МЕК, міжнародна абревіатура IEC) при роботі на постійному (DC) та змінному (AC) струмі.

Застосування на змінному струмі:

АС-1 — застосовується до всіх типів навантаження змінного струму з коефіцієнтом потужності, рівним або більше 0,95. Приклади застосування: лампи розжарювання, ТЕНи.
АС-3 — застосовується до асинхронних двигунів. При замиканні контактор комутує пусковий струм, який може бути в 5–7 разів вище номінального струму двигуна. При розмиканні він відключає номінальний струм двигуна. У цей момент напруга на клемах контактора становить приблизно 20% від мережі. Застосування: всі стандартні асинхронні двигуни з короткозамкненим ротором (стрічкові конвеєри, ліфти, змішувачі, ковшові елеватори, компресори, насоси тощо).

Застосування на постійному струмі:

DC-1 — застосовується до всіх типів навантаження по постійному струму з постійним часом згасання (L/R), меншим або рівним 1 мс.
DC-3
— застосовується для запуску, гальмування протиструмом та поштовхового режиму двигунів паралельного збудження. Постійна часу < 2 мс.
DC-5
— застосовується для запуску, гальмування протиструмом та поштовхового режиму двигунів послідовного збудження. Постійна часу < 7,5 мс.