» » » » Приклад реалізації комплексного керування процесами виробництва напоїв на базі SCADA системи zenon

Приклад реалізації комплексного керування процесами виробництва напоїв на базі SCADA системи zenon

Виробництво напоїв – це високотехнологічний процес, у якому всі операції здійснюються в автоматичному режимі із застосуванням найсучасніших апаратних засобів. Це дозволяє реалізувати АСКТП, яка включає створення автоматизованих робочих місць оператора (АРМ) з функціями диспетчерського керування, контролю та збору даних.

Нижче наведено приклад використання SCADA системи zenon при керуванні виробництвом напоїв із застосуванням комплексного підходу, що поєднує процеси розливу та процеси мийки/стерилізації танків зберігання продукту в єдину систему. Представлений проект дозволяє не тільки здійснювати моніторинг та керування виробництвом, а й здійснювати аналіз ходу процесу, автоматично обчислювати ключові індикатори (рівень якості, продуктивність, доступність обладнання) та генерувати на їх основі достовірні звіти.


Процес розливу

Візуалізація потокової лінії розливу продукту в тару здійснюється шляхом подання технологічного обладнання та сполучних конвеєрних ліній. У цьому процесі задіяно наступне обладнання: ополіскувач, моноблок розливу, закупорювальний автомат, інспекційні (бракеражні) машини, етикетувальний автомат для самоклейної або сухої паперової етикетки, моноблок укладання (формувальник-укладач-заклейник). За допомогою колірної індикації оператор інформується про поточний стан обладнання лінії: очікування, підготовка, робота, втрата зв'язку, аварійна зупинка.

image

На головному вікні подається інформація про режим роботи системи (хід процесу, промивання та дезінфекція, тестування, технічне обслуговування), робочу зміну, партію розливу, кількість вироблених одиниць продукції та значення ключових індикаторів виробництва.

Найважливішим об'єктом лінії є блок розливу. Від ефективності його роботи залежить продуктивність всієї лінії. Вікно контролю розливу відображає наступне:

  • відсоткове співвідношення кількості розбитої тари
  • поточний стан розливу
  • швидкість виробництва
  • активні тривоги
  • ключові індикатори

Ця інформація дозволяє оператору в он-лайн режимі здійснювати внесення коригувань у процес виробництва.

image

Проект має низку інструментів для виявлення потенційних сегментів модернізації лінії. До них насамперед належать графічні інтерпретатори: вікна трендових кривих, діаграм Ганта та динамічних схем ефективності ходу процесу. Тут можна здійснювати масштабування, сканування, тимчасове фільтрування даних.

image

image

Особливо приділяється увага контролю та оптимізації споживання ресурсів: води, стиснутого повітря електроенергії.

image

image

Всі виробничі дані заносяться до архівів, на базі яких здійснюється генерування звітів.

image


Процес миття та стерилізації танків зберігання продукту (CIP)

Проект CIP-процесу має аналогічну структуру та інструменти візуального представлення обладнання. Заголовне вікно представляє оператору загальний вигляд устаткування процесу: танки, трубопроводи, нагнітальні насоси, запірна арматура та цифрова індикація найважливіших параметрів. Кольором відображається продукт, який зараз знаходиться в ємностях і комунікаційних трубопроводах: вода, кислота, дезінфікат, сода. Також оператор інформується про режим керування, поточний етап процесу, його тривалість і активні тривоги.

image

Система веде постійну реєстрацію подій та тривог, які з'являлися під час роботи процесу. За допомогою журналів хронологій оператор має повний контроль роботи обладнання.

image

image

Аналіз ходу роботи системи здійснюється з вікна трендів, де вся інформація подається у вигляді графічних діаграм.

image


Загальновиробничі показники

Представлений проект дозволяє не тільки ефективно керувати процесами розливу та миття обладнання, але й відображає на єдиному загальному вікні зведену інформацію з усього виробництва, яка доступна керівництву підприємства. Провідний менеджмент компанії в онлайн-режимі отримує достовірну інформацію про стан лінії, поточний етап процесу, продуктивність, ключові індикатори виробництва.

image

Впровадження представленого проекту з використанням SCADA системи zenon дозволить отримати комплексний контроль усім виробництвом, оптимізувати використання ресурсів, а найголовніше підвищити загальний прибуток підприємства за рахунок збільшення ефективності використання обладнання.

При зацікавленості фахівці нашої компанії готові продемонструвати роботу описаного вище проекту та забезпечити підтримку в його реалізації на Вашому підприємстві.


Відео-презентація проекту