Датчики переміщення (енкодери)

Енкодери — пристрої, призначені для перетворення кута повороту об'єкта, що обертається (вал, порожнистий вал або колесо), в електричні сигнали, що дозволяють визначити кут його повороту.

Енкодери поділяються на інкрементальні та абсолютні, які можуть досягати дуже високої роздільної здатності.

Енкодери можуть бути оптичні, резисторні або магнітні та можуть працювати через шинні інтерфейси або промислову мережу.

В абсолютних енкодерах (датчиках кутового положення) — однооборотних і багатооборотних — позиція закодована у вигляді штрихового коду і втрачається при зникненні напруги. У тому випадку, якщо після зникнення напруги позиція валу буде змінена, при повторному включенні системи енкодер відразу видасть інформацію про нове положення вала та номер обороту (для багатооборотних енкодерів). В основі роботи енкодера лежить принцип безконтактного оптоелектронного зчитування інформації.