» » » » Автоматизована система дозування борошна

Автоматизована система дозування борошна

Представлена система дозволяє в автоматичному режимі здійснювати розфасовку продукції з великотоннажних сховищ-танків у тару, придатну для транспортування, зберігання та продажу оптом або в роздріб.


Опис технологічного процесу та алгоритму роботи

Блок дозування є комплексом пристроїв, до якого входять ваговимірювальні модулі і виконавчі пристрої — заслінки. Сукупно дозувальні блоки утворюють інформаційну систему, призначену для керування розфасовуванням борошна та обліку вибою борошна в кілограмах, за сортами та кількістю мішків із сумарним підсумком за фіксовану одиницю часу — годину, зміну, добу, місяць.

image

Рис. 1. Зовнішній вигляд блоку дозування

Перед початком роботи майстер задає на зміну необхідну кількість мішків певного сорту, вагу порції та вмикає ваги. У процесі роботи здійснюється заміна майстром тари (мішків) та візуальний контроль ходу виконання процесу.


Опис системи автоматизації

Вимірювання ваги здійснюється датчиками SIWAREX R, інформація з яких подається на шафу керування, де знаходиться програмовний логічний контролер VIPA 300S із встановленими ваговимірювальними модулями SIWAREX M та модулями цифрових входів/виходів 8×24В. Безпосереднє керування процесом покладено на панель оператора VIPA TP 612C з діагоналлю екрану 12,1”.

image

Рис. 2. Програмовний логічний контролер VIPA 300S з набором модулів I\O

Графічний інтерфейс реалізується засобами SCADA системи zenon, яка постачається в комплекті з панеллю оператора.

Програмний додаток SCADA zenon дозволяє реалізувати такі функції:

  • задати необхідні технологічні значення параметрів
  • здійснювати дистанційний пуск та зупинку процесу
  • контролювати поточну вимірювану вагу, сумарне значення
  • вести архіви
  • отримувати повідомлення про актуальний стан системи, активну фазу
  • організувати багаторівневу систему доступу.

image image

Рис. 3. Операторські мнемосхеми керування процесом

Безпосередньо за місцем розміщення дозувального блоку виносяться кнопки ПУСК та СТОП.

Керування затвором дозувального блоку здійснюється за допомогою мотор-редуктора TRANSTECNO серії GKR

Розроблена система дозування борошна має можливість розширення кількості дозувальних блоків, що експлуатуються, а також легко може бути інтегрована в загальну АСК підприємства.

image

Рис. 4. Структурна схема АСК


Ефект від впровадження системи

  • Зменшення похибки дозування
  • Підвищена надійність у роботі
  • Оперативний контроль дозування кожної порції
  • Організація обліку відвантаженої продукції